bijen winter

In oktober de korf in de tuin gekregen en advies om suikerwater te geven. 1kg suiker op 1 kg water.

eigenlijk de hele tijd door. In totaal 10 tot 15 kg aan het begin van de winter

Hieronder een aantal meningen/ motieven om dit te doen.
Als je je bijenvolken met voldoende honing hebt ingewinterd hoef je meestal geen zorgen te maken, maar ben je zuinig geweest met voeren of heb je teveel honing geoogst dan komen je bijenvolken nu in de problemen. Maar ook voor een bijenvolk dat ongemerkt berooft is van haar voorraden kan het nu kritiek worden. De groei stagneert en een bijenvolk kan zelfs verhongeren!

Bijvoeden: https://buckfastimker.wordpress.com/voeren/hoeveel-suiker-bij-inwinteren/

Over het algemeen wordt er veel te veel wintervoorraad gegeven. Zoveel zelfs dat alle raten bijna vol zitten met suikervoorraad en de bijen moeilijk een tros kunnen vormen. Dat is natuurlijk wel weer goed voor de suikerindustrie.

Zelf kijk ik aan het eind van het seizoen hoeveel honing er nog in het broednest zit. De broedkamer bestaat in die periode bij mij uit 1 broedkamer plus 1 honingkamer. In de honingkamerramen zit meestal nog wel wat honing en de kantramen zijn geheel gevuld. In de grote broedkamer zijn meestal de buitenste ramen gevuld met honing.

Dan ga ik voeren met een oplossing van 8 kg suiker en 5 liter water, dat is een jerrycan met een inhoud van 10 liter. Eerst langzaam, één liter per 2 à 3 dagen zodat de cellen waar jonge bijen uitlopen kunnen worden gevuld. Dat doe ik zo’n 3 keer. Daarna krijgen ze 2 liter per keer ook weer met een tussenpoos van 2 à 3 dagen en maak ik de kan leeg.

Bij controle zijn de middelste ramen van de honingkamer bijna geheel gevuld en de broedkamer alleen de buitenste ramen. 2 à 3 aan elke kant. Dat is genoeg.

Elk volk heeft nu zo’n 8 kg pure suiker gehad (= 1 jerrycan) en moet het er mee doen. Eind oktober controleer ik nog even het gewicht van de kast en de volken die wat langer doorbroedden hebben een iets lager gewicht en krijgen nog één of twee keer 2 liter oplossing.

Een volk moet in totaal ongeveer 15 kg voer hebben om de winter door te komen. Dus 20 of 25 kg voeren heeft geen enkele zin want dan kun je in het voorjaar 5 tot 10 kg voer per volk er weer uithalen om het broednest ruimte te geven.

In de meer dan 20 jaar heb ik per volk nog nooit meer dan 10 kg droog suikergewicht gegeven en altijd waren de volken in het voorjaar nog in leven en moest ik nog ramen met voer verwijderen om de bijen ruimte te geven. Zowel met inlandse als met Buckfastbijen.

De honingkamer blijft bij mij gewoon op de broedkamer staan en behoort bij de broedruimte. Het is niet nodig de honingkamer onder de broedkamer te zetten in de zg. “winterstand”. Wat men al niet verzonnen heeft in de loop der jaren.

Een honingkamer zet je alleen onderop als je deze leeg wilt laten maken door de bijen. Dan kunnen de lege ramen in het voorjaar zo de smelter in.

Geloof ook niet dat volken heel erg groot uitwinteren. Men praat zelfs over 20 ramen. Als je 5 tot 7 straatjes bijen hebt mag je blij zijn, daarna ontwikkelen ze zich snel. Ook dit geldt voor alle rassen.