kip‎ > ‎

cochin krielkippen


Cochin

De Cochin Kriel is van oorsprong een ras uit China.
Cochin Krielen zijn rustige hoenders en uiterst tam.
Cochin Krielen leggen ongeveer 180 eieren per jaar en het gewicht van het ei is circa 30 gram en de kleur van het ei is bruin.
 

Hiernaast staat de krulvederige cochin.Cochin kriel lijkt een beetje op een bolletje wol op pootjes. Dit komt door de lage bouw, bevederde pootjes en door de overvloedige bevedering. Al zou u al de veren eraf halen, dan houdt u een minikipje over! Ook de staart is typerend, namelijk een zachte ronde bol.
Eigenschappen: Cochin kriel is makkelijk te houden door hun rustige karakter. Zeker voor kinderen is dit een erg leuk kipje, ook omdat ze er zo leuk bol uitzien. Het zijn net knuffels!
Leuke bijkomstigheid is, dat deze kippen door hun bevederde poten uw tuin minder beschadigen dan kippen zonder 'sokken'.
De hennetjes leggen vrij weinig eieren en zijn doorgaans snel broeds. 

Het gaat hier niet om een verdwergde vorm van de grote Cochin, maar wel om een oorspronkelijk krielras.
De eerste Cochin krielen werden aangetroffen in China, vanwaar ze geexporteerd werden naar Engeland en later Amerika. Het is een ras dat momenteel veel aanhangers en kwekers kent omdat ze makkelijk in de vrije loop, dus los in de tuin te houden zijn.
Het zijn zeer rustige en aangename dieren die mede door het rustige karakter, kleine bouw en voetbevedering weinig vernielen.

Indien men ze in een gesloten ren houdt met een nachthok, moet men er rekening mee houden dat deze krielsoort niet op stok slaapt maar veeleer de bodem prefereert. Een droge en propere bodembedekking is dus wel noodzakelijk om voetbevedering en onderlijf proper te houden.
De hennen zijn niet de beste legsters maar als kloek voldoen ze prima.

Gewicht haan : 1100 gram,    Gewicht hen : 900 gram,        Eieren per jaar : ±180

Cochin-krielen zijn zeer geliefd, niet alleen vanwege hun rustige en makke karakter, maar ook vanwege hun aantrekkelijke bolronde uiterlijk. Deze krielkipjes horen eigenlijk thuis in een overdekte ren. Ze hebben namelijk veel voetbevedering en zijn laag gesteld, waardoor de bevedering aan poten en buik al snel vies en nat wordt. Ze vliegen echter niet, dus strikt genomen is een overkapping niet noodzakelijk. Omdat ze weinig ruimte nodig hebben en vrij tam zijn, zijn het prettige dieren voor mensen die een kleine tuin hebben. De hennen leggen weinig eieren, die bovendien klein van formaat zijn. De eitjes hebben lichtbeige schaal. Een nadeel van dit ras is dat de hennen erg gemakkelijk en langdurig broeds worden. Zelf zonder legnesten en in een sterk verlicht hok besluiten ze op een bepaald moment ‘dat het tijd is’ en gaan ze zitten. Als kloek voldoen de hennen goed en ze brengen de meeste uiteenlopende kuikens groot, waaronder zelfs die van totaal andere vogelsoorten als eenden en fazanten. Onderling zijn deze zeer tamme en rustige kippen niet altijd zo verdraagzaam. Als u vreemde dieren bij elkaar voegt, veroorzaakt dat soms zelfs bij de hennen flinke schermutselingen. De jonge haantjes gaan een stevig robbertje knokken niet uit de weg. Ook willen de haantjes nog wel eens erg fel op de verzorger reageren, maar dit is beslist geen fenomeen dat bij alle stammen voorkomt. Een voordeel van dit ras is dat de meeste haantjes relatief zacht kraaien.


De Cochin-kriel die in veel landen op het Europese continent voorkomt, is van het Amerikaanse type. In Engeland noemt men de dieren ‘Pekingkrielen’ en ze zijn kleiner en minder breed dan het Amerikaanse type. 

De cochinkriel is in principe een compleet ander ras dan de grote cochin, we kunnen niet echt van een 'verdwerging' spreken. Soms wordt de cochinkriel ook 'Peking Bantam' of 'pekingkriel' genoemd.