bouw van ren en hok

veel sneeuw in de lange winter van 2009-2010 vertraagden mijn initiatieven.

de wording van ren en kippenhok